ติดตั้งแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 PHASE ไหม ?

แท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่ ?

ระบบไฟฟ้าแบบ 1 Phase

ระบบไฟฟ้าแบบ 1 Phase มีมิเตอร์ไฟแรงดัน 220V มีสายไฟ 2 สาย คือ สายไฟ (L) และสายนิวทรอล (N) ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน ส่วนใหญ่บ้านพักอาศัยทั่วไปจะติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 Phase เพราะค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สูงมากจนเกินไป และกำลังไฟครอบคลุมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ระบบไฟฟ้าแบบ 1 Phase

ระบบไฟฟ้าแบบ 3 Phase

ส่วนระบบไฟฟ้าแบบ 3 Phase นั้นมิเตอร์ไฟแรงดัน 220/380V ระบบนี้จะให้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า จึงสามารถรองรับสำหรับบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ Home Office โรงงาน ที่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก

หลักการทำงานของระบบไฟฟ้า 3 Phase จะไม่สามารถนำมาใช้กับระบบแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นได้โดยตรง แต่เป็นการนำไฟฟ้า 3 Phase มาแบ่งแยกให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 Phase 3 ชุด แล้วกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า เป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า แต่ในกรณีที่บ้านเป็นไฟ 1 Phase จะเพิ่มขนาดเป็น 3 Phase ไม่ได้ หากต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 Phase 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแบบ 3 Phase

ในการติดตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 3.6kW ถึง 22kW ซึ่งทำให้ตัวเครื่องชาร์จออกแบบมาให้มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW (มาตรฐาน)เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่มีขนาด 7.4 kW จะเหมาะกับระบบไฟฟ้า 1 Phase ส่วนเครื่องชาร์จที่มีขนาด 22 kW จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase เนื่องจากใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า


ข้อมูลจาก

Home Guru. ระบบไฟบ้าน 1 เฟส กับ 3 เฟส ต่างกันอย่างไร [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://homeguru.homepro.co.th/difference-1-phase-3-phase-home-electrical-systems/ [8 กรกฎาคม 2564]

OTHER ARTICLE

การติดตั้งสถานีชาร์จที่บ้านช่วยถนอมค่า SoH แบตเตอรี่
Article
05/07/2024
คนรักรถ EV ต้องรู้ ! ค่า SoH Battery คืออะไร

ค่า SoH แบตเตอรี่ หรือ State of Health คือตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงสุขภาพโดยรวมของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ค่า SoC แบตเตอรี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถ EV
Article
05/07/2024
ถ้าอยากขับรถ EV ค่า Soc แบตเตอรี่คือสิ่งที่ควรรู้

SoC หรือที่ย่อมาจาก State of Charge คือเกณฑ์บ่งบอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า

รถ EV กำลังชาร์จแบตเตอรี่
Article
05/07/2024
รู้จักแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ประเภท ราคา และวิธียืดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่รถยนต์ที่นิยมในปัจจุบันมีประมาณ 4 ประเภทหลักๆ คือ ตะกั่วกรด นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ ลิเทียมไอออน และโซเดียม-ไอออน

Discover the best electric charging experience with us.

EV Chargers, Installation services, Charging station design
and decoration with high standards controlled by specialists.

CONTACT US
logo
Contact Information

sales@phithangreen.com 065-628-5566