จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 Phase หรือไม่?

ระบบไฟฟ้าแบบ 1 Phase มีมิเตอร์ไฟแรงดัน 220V มีสายไฟ 2 สาย คือ สายไฟ (L) และสายนิวทรอล (N) ต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้าในบ้าน ส่วนใหญ่บ้านพักอาศัยทั่วไปจะติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 Phase เพราะค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่สูงมากจนเกินไป และกำลังไฟครอบคลุมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

มิตเตอร์ไฟฟ้า

ส่วนระบบไฟฟ้าแบบ 3 Phase นั้นมิเตอร์ไฟแรงดัน 220/380V ระบบนี้จะให้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า จึงสามารถรองรับสำหรับบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ Home Office โรงงาน ที่ต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก

หลักการทำงานของระบบไฟฟ้า 3 Phase จะไม่สามารถนำมาใช้กับระบบแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นได้โดยตรง แต่เป็นการนำไฟฟ้า 3 Phase มาแบ่งแยกให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 Phase 3 ชุด แล้วกระจายไปตามจุดต่าง ๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า เป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า แต่ในกรณีที่บ้านเป็นไฟ 1 Phase จะเพิ่มขนาดเป็น 3 Phase ไม่ได้ หากต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 Phase 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่องชาร์จว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 3.6kW ถึง 22kW ซึ่งทำให้ตัวเครื่องชาร์จออกแบบมาให้มีทั้งหมด 4 ขนาด คือ 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW, 22 kW (มาตรฐาน)เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่มีขนาด 7.4 kW จะเหมาะกับระบบไฟฟ้า 1 Phase ส่วนเครื่องชาร์จที่มีขนาด 22 kW จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase เนื่องจากใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า


ข้อมูลจาก

Home Guru. ระบบไฟบ้าน 1 เฟส กับ 3 เฟส ต่างกันอย่างไร [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://homeguru.homepro.co.th/difference-1-phase-3-phase-home-electrical-systems/ [8 กรกฎาคม 2564]

OTHER ARTICLE

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้

Article
19/09/2021
การดำเนินเรื่องเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวง

หากต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU (Time of Use Tariff)

Article
19/09/2021
จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟ 3 Phase หรือไม่?

ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่องชาร์จว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 Phase ในการใช้งานหรือไม่

Discover the best electric charging experience with us.

EV Chargers, Installation services, Charging station design
and decoration with high standards controlled by specialists.

CONTACT US
logo
Contact Information

sales@phithangreen.com 065-628-5566