Application

Application

ค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดโดย Plux

Discover the best electric charging experience

พิธาน กรีน กำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘Plux’ สำหรับใช้งานกับเครื่องชาร์จรถยนต์สาธารณะ ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบ และ ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมให้คําปรึกษาและแนะนําในการใช้งาน

ติดต่อเรา
logo
ช่องทางติดต่อเรา

sales@phithangreen.com 065-628-5566